Om oss

Tillsammans för en ännu bättre museibutik

SIMBA är en ideell förening för museibutiker i Stockholmsregionen med omnejd. Sedan grundandet 1994 har vi arbetat ideellt för att främja samarbete och för att utbyta erfarenheter.

Vi har för närvarande cirka 50 medlemmar, allt från de stora statliga och kommunala museerna till de minsta privata. I SIMBA kan vi tillsammans dra nytta av den gemensamma kompetensen bland medlemmarna. Frågor eller problemställningar som uppkommer i vårt dagliga arbete kan ventileras. Vi kan jämföra varandras erfarenheter för att på så sätt, i möjligaste mån, driva en lönsam och attraktiv museibutik. Det kan t.ex. handla om sortiment, priser, skyltning, kundkontakt eller framtida e-handel.

Vi har regelbundna frukostmöten på något av våra medlemsmuseer då vi bl.a. diskuterar ett för dagen utvalt och aktuellt ämne. I samarbete med museiföreningen Svenskt kulturarv erbjuder SIMBA skräddarsydda seminarier och/eller kurser. Exempel på kurser vi har ordnat är: Konsten att exponera säljande, Säljarens roll, Butiksekonomi samt en kurs i ledarskap för butiksansvariga.

Förutom våra frukostträffar och vår kursverksamhet anordnar vi varje höst en heldagsutflykt till spännande resmål där vi besöker ett eller flera museer och museibutiker. Utflyktstillfällena ger oss också möjlighet till längre och fördjupande samtal.

Att bli medlem i SIMBA kostar 300 kronor per museum och år.

Hör gärna av dig till oss för mer information:

Kontakt@simba.nu

Med vänliga hälsningar 

Simbas styrelse